hypotéka pre mladých

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

Hypotéka pre mladých je určená ľuďom vo veku od 18 do 35 rokov. V súčasnosti je príjmová hranica na jej získanie 1 171,30 EUR v hrubom. V prípade dvojice žiadateľov je to 2 342,60 EUR.

Poznámka: Článok sa týka hypoték so štátnym príspevkom pre mladých, ktoré boli načerpané do konca roka 2017. Novších hypoték sa týka článok Zmeny v hypotékach pre mladých od roku 2018.

Príspevok môže byť poskytnutý len do výšky úveru 50 000 EUR, maximálne však do 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Štátnym príspevkom sa rozumie zníženie úrokovej sadzby na hypotéke na obdobie 5 rokov o 3%. Zákon o bankách, v ktorom je štátny príspevok definovaný, hovorí o tom, že štát poskytuje zľavu vo výške 2% a hypotekárna banka 1%. Zákon však nestanovuje, akým spôsobom sa má úročiť istina a preto si ho rôzne banky vysvetlili po svojom. V dôsledku toho máme na Slovensku 3 skupiny bánk podľa toho, ako takéto hypotéky úročia.

Skupina 1

Táto skupina bánk je z pohľadu klienta najvýhodnejšia. Istina sa úročí už zníženou úrokovou sadzbou. To znamená, že ak má klient úver so základnou úrokovou sadzbou 3%, po odpočítaní zľavy banky a štátu sa jeho úver úročí sadzbou 0%.

Skupina 2

Druhá skupina je pre klienta menej výhodná ako prvá. Banka síce odpočíta z úrokovej sadzby príspevok banky vo výške 1%, ale zvyšnými 2% mu istinu naďalej úročí.

Skupina 3

Skupina 3 je pre klientov najmenej výhodná. Banka istinu úročí plnou sadzbou, t. j. 3%.

Vo všetkých bankách je pri rovnakých parametroch úveru konečná výška splátky rovnaká, ale rozdiel je v tom, aký vysoký úrok v konečnom dôsledku zaplatíme. To sa však prejaví vo výške zostatku po 5 rokoch, kedy príspevok pre mladých skončí.

Príklad

Klient si v banke zoberie úver vo výške 50 000 EUR na 30 rokov. Úroková sadzba bez štátneho príspevku sú 3% p. a. Splátka znížená o ŠPM je 138,89 EUR.

hypotéka pre mladých

Porovnanie z tabuľky nám najlepšie ukáže, čo spôsobí odlišný spôsob úročenia. Najnižší zostatok úveru je v skupine 1. Rozdiel oproti druhej a tretej je 1 935,51 EUR, resp. 2 786,51 EUR. Zostatok po 5 rokoch bude mať vplyv aj na výšku splátky po skončení štátneho príspevku. Ak by v tom čase banka ponúkla klientovi sadzbu 2,5%, výška splátky u klienta v prvej skupine bude 186,92 EUR. Zatiaľ čo v druhej skupine bude klient mesačne splácať 199,42 EUR.

Porovnanie pri rovnakých úrokových sadzbách je jednoduché, v praxi však väčšinou nereálne. Čo ak je základná sadzba a splátka v prvej skupine bánk vyššia oproti skupine dva a tri? Ktorá možnosť je výhodnejšia?

Klient si znova zoberie úver 50 000 EUR na 30 rokov. Banka z prvej skupiny mu ponúkne sadzbu 3,89%. Banky zo zvyšných dvoch skupín 3%.

hypotéka pre mladých

Tu už rozdiel nie je taký výrazný, najmä medzi prvými dvoma skupinami. Mesačná splátka aj zaplatená suma je nezanedbateľne vyššia, napriek tomu je zostatok úveru po 5 rokoch nižší. Keď si porovnáme zaplatenú sumu v skupine 1 a 2, zistíme, že rozdiel je 1 165,20 EUR v prospech druhej skupiny. Zostatok je však nižší v skupine 1 o 1 036,97 EUR. Z toho vyplýva, že v tomto prípade sa klientovi viac oplatí zobrať úver z banky druhej skupiny. Rozdiel je 128,23 EUR. Tretia skupina je aj v tomto prípade najmenej výhodná, konkrétne o 722,77 EUR.

Prvá skupina – Tatra banka, OTP banka

Druhá skupina – UniCredit Bank, Všeobecná úverová banka

Tretia skupina – Slovenská sporiteľňa, Československá obchodná banka

V súčasnosti banky ponúkajú hypotéky so ŠPM od 0%. Dôležitejšie však je, akou sadzbou sa hypotéka úročí reálne. Preto odporúčam dôkladne zvážiť výber banky a porovnať preplatenosť jednotlivých ponúk.

chcem sa poradiť

Kategória: Hypotéky

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*