podielové fondy

Podielové fondy – podľa čoho vyberať?

Podielové fondy sú na Slovensku vnímané ako niečo prehnane rizikové s malou šancou na dosiahnutie výnosov. Vo vyspelých krajinách však ide o bežný spôsob zhodnocovania peňazí. Pozrieme sa na niekoľko faktorov, ktoré minimalizujú riziko a môžu rozhodnúť o výsledku našej investície.

Poplatky

Podielové fondy v sebe skrývajú niekoľko druhov poplatkov – vstupné, výstupné, priebežné, výkonnostné. Prvé, čo si každý všimne, je vstupný poplatok. Najdôležitejšie sú však tie poplatky, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné – priebežné. Sú stanovené ako určité percento, ktoré si správca strháva každý rok z našej investície. To znamená, že o túto sumu sa nám znižuje výnos. Dlhopisové fondy majú väčšinou priebežné poplatky okolo 1%, akciové do 2%, fondy fondov sú zvyčajne drahšie, približne na úrovni 3%. Nájdu sa však aj fondy, ktoré sa blížia k 4%. Tu už je na zváženie, čo nám za tú cenu fond prinesie oproti lacnejším fondom. Pre veľkých zahraničných správcov je jednoduchšie vytvoriť lacnejší fond, ako pre slovenského správcu, ktorý bude svoj fond ponúkať len u nás. Je to z dôvodu väčšieho objemu spravovaných investícií. Všetky informácie o poplatkoch môžeme nájsť v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

História fondu

Pri výbere fondu by sme sa nemali riadiť minulou výkonnosťou. V každom informačnom prospekte sa dočítame, že minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. To je samozrejme pravda. Výkonnosť fondu závisí od mnohých faktorov. Napriek tomu pri pohľade na históriu fondu môžeme zistiť, ako sa fond správal pri určitých výkyvoch na trhu, počas krízy, v čase rastu ekonomiky. Takisto si vieme jeho správanie porovnať s benchmarkom (index, s ktorým sa fond porovnáva), či ho prekonal alebo za ním zaostal. To ťažko zistíme pri fonde, ktorý existuje len pár rokov. Pozor by sme si mali dávať najmä na podielové fondy, ktoré vznikli tesne po kríze (roky 2009, 2010). Práve tie nás môžu lákať peknými rastúcimi grafmi bez výrazných výkyvov a pri akciách zhodnotením aj 20% ročne. To nemuselo byť spôsobené len šikovnosťou manažéra fondu, ale hlavne politikou centrálnych bánk.

Diverzifikácia

Našou snahou by mala byť diverzifikácia, teda rozloženie rizika. To docielime tak, že budeme investovať väčšinu peňazí do veľkých rozvinutých krajín a menšiu časť do rozvíjajúcich sa krajín. V rámci rozloženia rizika by sme sa taktiež mali zamerať na viac odvetví ekonomiky a kapitálovo veľké podniky. Je to z toho dôvodu, že rozvinuté ekonomiky a veľké nadnárodné korporácie sú stabilnejšie a je veľká pravdepodobnosť, že prežijú aj prípadne krízové obdobia. Na grafe vidíme veľkosť jednotlivých ekonomík podľa trhovej kapitalizácie. Tá sa vypočíta ako hodnota vydaných akcií jednotlivých firiem krát ich hodnota. USA a Európu majú najväčší akciový trh na svete a práve to sú krajiny, kam by mala smerovať väčšina našich investícií. Rozvíjajúce sa krajiny sú dôležité z hľadiska rastu populácie, nerastných surovín alebo rastu HDP, mali by však slúžiť len ako doplnok do portfólia.

trhová kapitalizácia

Typ fondu

Poznáme niekoľko typov fondov – peňažné, dlhopisové, zmiešané, akciové, komoditné… Výber typu fondu závisí od toho, na akú dlhú dobu investujeme a ako veľmi sme ochotní riskovať. Všeobecne sa odporúča na kratšie investičné horizonty zvoliť konzervatívnejšie peňažné a dlhopisové podielové fondy s malým podielom akcií. Čím dlhšie obdobie, tým väčší podiel akcií by malo portfólio obsahovať.

Správca

Samotný správca nám nezaručí vysoké zhodnotenie. Na druhej strane však budeme mať istotu, že naše peniaze sú investované tam, kde majú byť. Svoje by o tom vedeli povedať klienti v Česku, ktorí investovali do falošného zlata. Správca by mal mať dlhoročnú históriu a skúsenosti. Veľkí zahraniční správcovia obyčajne ponúkajú na výber niekoľko desiatok rôznych fondov, čo je výhodou oproti malým lokálnym správcom. Ďalšou výhodou oproti malým spoločnostiam je v štruktúre poplatkov. Keďže spravujú niekoľkonásobne viac peňazí, percentuálne poplatky zvyknú byť nižšie.

Pri výbere vhodných podielových fondov do portfólia je kľúčové ujasniť si, čo od investície očakávame, na akú dlhú dobu chceme investovať, či investujeme jednorazovo alebo pravidelne a k akému typu investora patríme.

chcem sa poradiť

Kategória: Investovanie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*