Blog

zmeny v hypotékach

Aké zmeny nás čakajú v roku 2017?

V roku 2017 môžeme očakávať niekoľko zmien. Najviac noviniek sa chystá v oblasti hypoték, ale zmeny sa dotknú aj druhého piliera či neživotného poistenia.

podpoistenie

Podpoistenie – ako vzniká a aké riziká prináša?

Podpoistenie je jedným z najväčších rizík, s ktorým sa pri poistení majetku môžeme stretnúť. Čo to znamená a aké následky bude mať pri poistnej udalosti?

podielové fondy

Podielové fondy – podľa čoho vyberať?

Podielové fondy sú na Slovensku vnímané ako niečo prehnane rizikové s malou šancou na dosiahnutie výnosov. Vo vyspelých krajinách však ide o bežný spôsob zhodnocovania peňazí. Pozrieme sa na niekoľko faktorov, ktoré minimalizujú riziko a môžu rozhodnúť o výsledku našej investície.

sporiaci účet

Sporiaci účet – kde sa oplatí sporiť?

Po odchode banky Zuno, ktorá mala jeden z najlepších sporiacich účtov na trhu mnohí rozmýšľajú, kam premiestniť voľné prostriedky.

druhý pilier

Prečo sa oplatí mať druhý pilier?

Druhý pilier je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok. Prečo doň vstúpiť a aké výhody z toho plynú?

hypotéka pre mladých

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

Hypotéka pre mladých je určená ľuďom vo veku od 18 do 35 rokov. V súčasnosti je príjmová hranica na jej získanie 1 171,30 EUR v hrubom. V prípade dvojice žiadateľov je to 2 342,60 EUR.

výluky v životnom poistení

Aké sú výluky v prípade smrti? (porovnanie)

Pri výbere životného poistenia medzi sebou väčšinou porovnávame ponuky rôznych poisťovní. Zaujímame sa o cenu, výšku krytia, zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti. Málokedy sa pozrieme, čo máme za danú cenu poistené, a čo už nie.