Blog

druhý pilier

Prečo sa oplatí mať druhý pilier?

Druhý pilier je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok. Prečo doň vstúpiť a aké výhody z toho plynú?

hypotéka pre mladých

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

Hypotéka pre mladých je určená ľuďom vo veku od 18 do 35 rokov. V súčasnosti je príjmová hranica na jej získanie 1 171,30 EUR v hrubom. V prípade dvojice žiadateľov je to 2 342,60 EUR.

výluky v životnom poistení

Aké sú výluky v prípade smrti? (porovnanie)

Pri výbere životného poistenia medzi sebou väčšinou porovnávame ponuky rôznych poisťovní. Zaujímame sa o cenu, výšku krytia, zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti. Málokedy sa pozrieme, čo máme za danú cenu poistené, a čo už nie.