cestovné poistenie

Cestovné poistenie – koľko stojí ošetrenie v zahraničí?

Dovolenka v zahraničí sa v prípade úrazu alebo choroby môže poriadne predražiť. Pri ceste do zahraničia sa môžeme spoliehať na európsky zdravotný preukaz alebo si priplatiť za cestovné poistenie.

Dovolenkári sa pri ceste do zahraničia často spoliehajú na európsky zdravotný preukaz. Ten však ani zďaleka nemusí pokryť všetky vzniknuté náklady. Cestovné poistenie alebo európsky zdravotný preukaz – aké sú medzi týmito produktmi rozdiely?

Európsky zdravotný preukaz

Európsky preukaz zdravotného poistenia vydávajú všetky zdravotné poisťovne bezplatne. Jeho úlohou je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v EÚ, Srbsku, Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Macedónsku a na Islande. To znamená, že v týchto krajinách pacienta ošetria rovnako ako domáceho obyvateľa. Naša zdravotná poisťovňa preplatí všetky náklady v rovnakej výške, ako prepláca zahraničná poisťovňa starostlivosť svojim pacientom.

Práve tu sa skrýva úskalie EZP. Na Slovensku sme poväčšine zvyknutí na „bezplatné“ zdravotníctvo, čo neplatí všade v zahraničí. Pacient je tak pri návšteve lekára povinný časť nákladov hradiť z vlastného. Výška spoluúčasti je individuálna v závislosti od krajiny. Treba dodať, že EZP je možné použiť len u lekárov napojených na systém verejného zdravotného poistenia. U súkromného lekára tak pacient všetky náklady znáša sám.

Výhodou európskeho zdravotného preukazu je, že limit krytia nie je finančne obmedzený. Taktiež kryje aj chronické choroby pacienta, čo je v komerčnom poistení väčšinou vo výluke. Ďalšou výhodou je krytie rizikových športov, za ktoré je potrebné v komerčnom poistení priplácať.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie kryje v závislosti od podmienok dohodnutých v zmluve zdravotnú starostlivosť na celom svete, teda nie je obmedzené len na Európu ako EZP. Ďalšou výhodou je úplné preplatenie nákladov na liečbu bez akejkoľvek spoluúčasti. Poisťovňa prepláca náklady na liečbu aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach, zatiaľ čo EZP len vo verejných zariadeniach.

Cestovné poistenie na rozdiel od európskeho zdravotného preukazu kryje aj náklady na prevoz poisteného domov zo zahraničia, pátranie a záchrannú činnosť. Finančný limit krytia je až na pár výnimiek zväčša obmedzený. Poistné sumy však bývajú vo väčšine prípadov v dostatočnej výške.

Neobmedzené krytie odporúčam klientom, ktorí cestujú najmä do USA, Kanady alebo Austrálie, keďže pre tieto krajiny je typická drahšia zdravotná starostlivosť. Krytie chronických ochorení je v komerčnom poistení skôr výnimkou ako pravidlom, preto je dobré sa na túto skutočnosť informovať pred podpisom zmluvy.

cestovné poistenie

Za rizikové športy je potrebné si priplatiť, zatiaľ čo EZP ich kryje bez obmedzení. K cestovnému poisteniu si môžeme taktiež pripoistiť aj poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, storna alebo úrazové pripoistenie. Na našom trhu sa minulý rok objavilo aj poistenie opustenej domácnosti alebo asistencia k nepojazdnému motorovému vozidlu.

Koľko stojí zdravotná starostlivosť v zahraničí?

Cena zdravotnej starostlivosti závisí v prvom rade od krajiny. Medzi krajiny s najdrahšou zdravotnou starostlivosťou zaraďujeme USA a Kanadu. Ošetrenie je podstatne lacnejšie v Európe, najmä smerom na východ. Najvyššie poistné plnenie v slovenskej histórii vyplácala Allianz – Slovenská poisťovňa. Konkrétna išlo o operáciu v USA a následný prevoz na Slovensko. Celkové náklady sa vyšplhali na 366 tisíc EUR.

Výhodou cestovného poistenia v Allianzi je neobmedzená výška krytia. Pri takto vysokej cene by limit väčšiny poisťovní nestačil na pokrytie celkových nákladov a klient by tak musel doplácať z vlastného. Na stránke zdravotnej poisťovne Dôvera si môžeme pozrieť aj výšku doplatkov za lieky, cenu hospitalizácie, spoluúčasť u zubného lekára a pod. v jednotlivých krajinách. Nižšie je uvedený prehľad najväčších poistných udalostí v cestovnom poistení za minulý rok.

cestovné poistenie

Pri poistnej udalosti je zo všetkého najdôležitejšie nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr asistenčnej službe poisťovne. Tá je dostupná 24 hodín denne. Na infolinke dostane poistený presné inštrukcie, ako má ďalej postupovať. Uzatváranie cestovného poistenia neodporúčam nechávať na poslednú chvíľu. Poistený musí uzavrieť zmluvu ešte pred nástupom na cestu a zmluva musí byť v čase vycestovania aj zaplatená.

chcem sa poradiť

Kategória: Poistenie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*