Dôchodky

vplyv demografického vývoja na dôchodky

Ako ovplyvní demografický vývoj naše dôchodky?

Obyvateľstvo Slovenska postupne starne. Tento stav sa negatívne odrazí aj na štredrosti nášho dôchodkového systému.

tretí pilier

Komu sa oplatí využívať tretí pilier?

Tretí pilier je využívaný najmä vďaka príspevkom zamestnávateľa. Oplatí sa aj ľuďom, ktorým zamestnávateľ na dôchodok neprispieva?

druhý pilier

Prečo sa oplatí mať druhý pilier?

Druhý pilier je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok. Prečo doň vstúpiť a aké výhody z toho plynú?