garancie pri investovaní

Garancie pri investovaní do podielových fondov

Každý investor chce investovať bezpečne a dosahovať zaujímavý výnos, ideálne garantovaný. Dnes o tom, prečo pri investovaní nemá zmysel hovoriť o garanciách.

Slováci sú pri investovaní veľmi konzervatívni. Preto je logické, že ich často zaujímajú garancie pri investovaní. Ich predstava je väčšinou taká, že dostanú garantovane aspoň 5 % ročne a bez rizika. Potom sa zvyčajne obrátia na podnikové dlhopisy lokálnych firiem s „fixným výnosom“, ktoré im vedia sľúbiť všetko, len nie istotu vrátenia peňazí.

Druhou alternatívou sú garantované podielové fondy. V každom prípade realita pri investovaní s garanciou býva väčšinou veľkým sklamaním pre klientov a niekedy aj pre poradcov.

Ako fungujú garancie pri investovaní do fondov?

Podielové fondy s nejakou formou garancie sú okrajovou záležitosťou a tvoria len zanedbateľný podiel z celkovo dostupných podielových fondov.

Najčastejšie sa môžeme stretnúť s tým, že podielový fond negarantuje vopred stanovený výnos, ale skôr to, že hodnota investície by nemala poklesnúť pod vopred dohodnutú hranicu, môže to byť napr. 80 % historickej najvyššej dosiahnutej hodnoty fondu.

V praxi to vyzerá tak, že do fondu vložím 10 000 EUR. Fond garantuje, že moja investície neklesne pod 8 000 EUR. Ak sa po 5 rokoch moja investícia zhodnotí na 13 000 EUR, moja garancia sa zvýši na 10 400 EUR (80 % z 13 000 EUR).

garantované fondy

Na papieri to vyzerá veľmi dobre, ale realita býva zvyčajne iná ako pôvodné očakávania. Môžu za to hlavne dva faktory – poplatky a investičná stratégia fondu.

Poplatky

Každá garancia niečo stojí. Správcovská spoločnosť väčšinou niekomu platí za to, že pokryje pokryje stratu pri poklese pod garanciu. Na Slovensku obľúbený fond C-QUADRAT ARTS Total Return Garant platil za garanciu britskej banke Barclays až 0,85 % ročne z majetku fondu.

To nie je práve zanedbateľná suma, keďže o rovnaké percento sa investorom každoročne znižoval výnos. Za posledných 5 rokov im takáto garancia znížila výnos o 4,32 %.

Investičná stratégia fondu

Fondy so zabudovanou garanciou sú nútené investovať konzervatívne. To znamená, že z veľkej časti nakupujú bezpečné dlhopisy a len v malej miere akcie, ktorých ceny krátkodobo viac kolíšu. Týmto sa fond snaží obmedziť väčšie výkyvy, aby sa nedostal pod garantovanú hranicu.

Tento opatrný prístup fungoval, keď bezpečné štátne dlhopisy zarábali 5 % ročne. V Európe to bolo naposledy v roku 2008. Dnes majú takéto dlhopisy v lepšom prípade nulový výnos, častejšie však záporný.

Keď od aktuálnych výnosov dlhopisov odrátame poplatky za správu a za garanciu, zistíme, že garantované fondy nemajú šancu klientom niečo zarobiť. Skôr budú prerábať a to tu nezohľadňujem ani vplyv inflácie.

Garantované fondy odstupujú od garancie

V posledných mesiacoch garanciu upravili dva fondy dostupné aj na Slovensku. Obidva fondy výrazne poklesli v marci počas prvej vlny COVID-19 a dostali sa tesne nad hranicu garancie.

Amundi Funds Protect 90

Prvým fondom je Amundi Funds Protect 90 s garanciou nastavenou na 90 %. V tomto fonde garancia ostáva. Problémom je, že sa nepočíta ako 90 % z najvyššej historickej hodnoty fondu, ale Amundi začalo garanciu počítať ako 90 % z hodnoty fondu od 5. júna 2020, viď graf nižšie. O tomto fonde som už raz písal na Facebooku.

Amundi garancie pri investovaní

Klienti, ktorí investovali do fondu s cieľom, že ich investícia poklesne najviac o 10 %, majú dnes peniaze vo fonde, ktorý im „sľubuje“ oveľa nižšiu časť ich pôvodnej investície.

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant

Druhým fondom je na Slovensku známejší C-QUADRAT ARTS Total Return Garant. Ten o úprave garancie rozhodol len nedávno a bude platiť od 15. októbra 2020. Od tohto dátumu fond garanciu dosť prekvapivo navyšuje z 80 % na 90 % hodnoty z najvyššej hodnoty.

Háčik je v tom, že garancia sa počíta z najvyššej hodnoty fondu iba za posledných 12 mesiacov a nie z celej histórie fondu. To znamená, že pri dlhodobejších niekoľkoročných poklesoch fondu bude klesať aj garancia.

Zmenu v tomto fonde som očakával už niekoľko mesiacov, aj keď nie takúto. Fond bol veľmi blízko garantovanej hranice, čo správcu nútilo z väčšej časti držať hotovosť. Týmto spôsobom dnes nie je šanca investorom niečo zarobiť. A pri celkovej nákladovosti fondu približne 2,3 % ročne už vôbec nie.

C-Quadrat garancie pri investovaní

Uvoľnenie garancie vo fondoch je pre investorov skôr dobrou správou. Je pravda, že už nemajú peniaze vo fonde, do akého pôvodne investovali, ale správca má voľnejšie ruky a šancu dosiahnuť aspoň nejaký kladný výnos, čo by s garanciou už viac nešlo. Aj napriek tomu ani jeden z týchto fondov klientom naďalej neodporúčam.

Bezpečnosť investície nie je o garancii

Práve kvôli vyššie spomenutým dôvodom by sme sa pri investovaní nemali spoliehať na garancie. Dostaneme oveľa nižší ako trhový výnos a ak príde na lámanie chleba, z garancie môže ostať len prázdny sľub.

Bezpečnosť pri investovaní sa dosahuje diverzifikáciou. Teda tým, že nedáme všetky peniaze do jednej akcie alebo dlhopisu. Riziko znižujeme tak, že investujeme menšie sumy peňazí do viacerých cenných papierov. Preto by sme pri investovaní garancie hľadať nemali.

Dôležitejšie je, kde sú peniaze fondu investované, nie to, či ponúka garanciu alebo nie. Kto nie je ochotný zniesť ani krátkodobé menšie kolísanie hodnoty svojej investície, pravdepodobne by sa mal investovaniu vyhnúť úplne.

Kategória: Investovanie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*