zdaňovanie podielových fondov

Investovanie do fondov VII. – dane

Blíži sa čas na podanie daňového priznania, preto sa bližšie pozrieme na to, ako zdaňovať príjmy z podielových fondov a ETF.

Viacerí zabúdajú na to, že aj výnosy z investovania je potrebné zdaňovať. Nanešťastie zdaniť príjem z podielových fondov nie je práve jednoduché a musíme pri tom zohľadniť niekoľko kritérií.

Podielové fondy

Výnosy z predaja podielových listov (hovorí sa tomu redemácia) sa zdaňujú sadzbou dane 19 %. Veľmi dôležité je rozlišovať, v ktorej krajine je podielový fond registrovaný, pretože od toho závisí, akým spôsobom sa bude výnos zdaňovať. Ak je fond registrovaný na Slovensku, tak správcovská spoločnosť investorovi daň zrazí automaticky, to je ten jednoduchší spôsob. Vtedy investor už nemusí robiť nič.

Väčšina podielových fondov je však registrovaná v zahraničí (najčastejšie Luxembursko alebo Írsko). V prípade zahraničného fondu si investor musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň 19 % z dosiahnutého výnosu. Miesto registrácie fondu býva uvedené v dokumentoch konkrétneho fondu na stránke správcovskej spoločnosti.

zdaňovanie podielových fonodv

V praxi sa môžeme stretnúť aj s dividendovými triedami fondov. Tie investorovi vyplácajú v pravidelných intervaloch dividendy alebo úroky. V tomto prípade je situácia veľmi podobná. Sadzba dane je 19 %, pri slovenských fondoch bude daň zrazená automaticky a pri zahraničných fondoch je potrebné podať daňové priznanie.

zdaňovanie podielových fondov

ETF

Burzovo obchodované fondy (ETF) sa v porovnaní s podielovými fondmi zdaňujú úplne odlišne. Dôležitá je najmä doba držania cenných papierov. Ak ich predávame do jedného roka od kúpy, tak príjem zdaňujeme sadzbou dane 19 % (pre príjem nad 35 268,06 EUR je sadzba dane 25 %) a zaplatíme aj odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14 %. Príjem do 500 EUR je oslobodený.

Dani sa môžeme vyhnúť pri dobe držania ETF dlhšie ako jeden rok. Vtedy je tento príjem z predaja oslobodený aj od dane, aj od zdravotných odvodov.

zdaňovanie ETF

Pri rovnakých cenných papierov je možné započítať si straty. To znamená, že ak som z jedného podielového fondu dosiahol zisk 800 EUR a z druhého fondu stratu 100 EUR, tak daň budem platiť iba z príjmu 700 EUR. Nemôžem si však započítať stratu z ETF so ziskom z podielových fondov, započítať sa dajú iba príjmy z rovnakých cenných papierov.

chcem sa poradiť


Kategória: Investovanie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*