akciové fondy

Investovanie do fondov II. – akciové fondy

Čo sú akciové fondy? Tak znie jedna z najčastejších otázok začínajúcich investorov, na ktorú si v tomto článku odpovieme.

Čo sú akciové fondy?

Akciové fondy patria medzi podielovými fondmi k potenciálne najvýnosnejším a súčasne aj najrizikovejším. Manažér fondu nakupuje akcie firiem, o ktorých predpokladá, že sa im bude v budúcnosti dariť. Okrem samotných akcií tvorí určitú časť fondu aj hotovosť (zvyčajne 3 až 5 %). Tá slúži na zabezpečenie výplaty investorov, ktorí sa rozhodli podielové listy predať alebo na nákup ďalších cenných papierov do fondu.

Prečo kúpiť akciový fond a nie jednotlivé akcie?

V prospech nákupu fondu hovorí nižšie riziko, keďže fond má zvyčajne v portfóliu 50 až 100 rôznych akcií. Akcie jednej firmy nemajú väčšinou podiel na majetku fondu viac ako 5 %. Tým pádom pri jednej firmy hodnota podielového listu vo fonde klesne len nepatrne. Väčšina fondov investuje do akcií firiem z rôznych sektorov a z rôznych krajín, čím sa riziko podstatne znižuje.

Okrem oveľa vyššieho rizika pri nákupe samostatných akcií sa tu môžeme stretnúť aj s vyššími poplatkami za nákup u obchodníka s cennými papiermi. Ďalším argumentom v prospech podielových fondov je ten, že len málokto z nás má čas a vedomosti na to, aby do detailu skúmal jednotlivé firmy, ich finančné ukazovatele a vedel sa podľa toho správne rozhodovať pri investovaní.

Do akých akcií fond investuje?

Správcovské spoločnosti majú na svojich stránkach pri každom fonde uvedených 10 spoločností, v ktorých má fond najviac zainvestované. Pri pohľade na tento zoznam zistíme, že väčšinou ide o veľké firmy, ktoré pôsobia na celom svete a ich výrobky využívajú stovky miliónov ľudí, prípadne aj sami ich dennodenne využívame. Môže ísť o firmy ako napr. Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Samsung, Coca-Cola, Shell, Siemens, veľké banky, poisťovne, automobilky, farmaceutické spoločnosti a mnohé ďalšie.

akciové fondy firmyS akými typmi akciových fondov sa môžeme stretnúť?

Základným členením pri akciových fondov je členenie podľa regiónov. Sú fondy, ktoré sa zameriavajú na Severnú Ameriku, západnú Európu, východnú Európu, Áziu, Južnú Ameriku alebo globálne fondy, ktoré investujú na celom svete. S tým súvisí aj rozdelenie na vyspelé a rozvíjajúce sa krajiny. Medzi vyspelé regióny zaraďujeme USA, západnú Európu alebo Japonsko. K rozvíjajúcim sa trhom, nazývaným aj emerging markets, patrí Južná Amerika, Afrika, veľká časť Ázie a východná Európa.

Vyspelé trhy sú stabilnejšie a menej rizikové. Naopak, emerging markets sú rizikovejšie, menej stabilné, ale samozrejme s vyšším potenciálom výnosu. Nestabilita rozvíjajúcich sa krajín bola ľahko viditeľná počas finančnej krízy, kedy najväčšie straty utrpeli práve akcie týchto krajín, aj keď kríza vznikla v USA.

Najväčší akciový trh na svete má Severná Amerika, spolu s Európou má celkový podiel až 80 %, práve preto by sme sa mali zameriavať najmä na tieto oblasti. Podobné zloženie portfólia, aké je znázornené na grafe majú globálne akciové fondy.

akciové fondy

Akciové fondy sa ďalej môžu deliť podľa veľkosti firiem, do ktorých investujú. Znova platí, že veľké firmy sa rovná nižšie riziko. Za veľké firmy sa v tomto ponímaní považujú také, ktorých hodnota je 10 mld. USD a viac. Existujú aj fondy, ktoré sa zameriavajú na určité sektory, ako napr. farmaceutický, financie, informačné technológie a pod.

Mnoho ľudí sa pri nich popálilo v roku 2001, keď praskla technologická bublina. Práve vtedy boli veľmi obľúbené fondy zamerané na informačné technológie. Úzko zamerané akciové fondy sú podstatne rizikovejšie, ako tie, ktoré investujú do viacerých odvetví súčasne. Väčšina fondov sa zameriava na veľké spoločnosti z rôznych sektorov, takže aj ponuka takýchto fondov je najširšia.

Koľko zarábali akciové fondy v minulosti?

Svetové akcie dosiahli za posledných 30 rokov priemerný ročný výnos 9,38 %. Pri pohľade na graf vidíme pre akcie typické kolísanie ich hodnoty. Práve z tohto dôvodu sú vhodné ako investícia na dlhšiu dobu, minimálne sa odporúča 10 rokov. Hodnota akcií závisí najmä od ziskovosti firiem, úrokových sadzieb, fázy ekonomického cyklu, politickej situácie a pod.

akciové fondy vývoj

Rozvíjajúce sa krajiny vo veľkej miere závisia od krajín rozvinutých. Pri nich musíme počítať s oveľa prudšími výkyvmi ako vo vyspelých krajinách. Výnimkou nie je rast alebo pokles o 80 % v priebehu jedného roka. Preto by sem nemalo smerovať viac ako 10 % až 20 % našich investícií.

Akciové fondy sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú investovať na dlhšiu dobu, minimálne 10 rokov. Osobitne to platí pre sporiteľov v druhom a treťom pilieri, ktorým ostáva do dôchodku aj niekoľko desiatok rokov a môžu ťažiť z vyšších výnosov akciových fondov na zabezpečenie lepšieho dôchodku. Momentálne je však až 80 % peňazí v druhom pilieri uložených v dlhopisových fondoch. Práve tým sa budeme bližšie venovať v ďalšom pokračovaní.

chcem sa poradiť

Kategória: Investovanie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*