odvod z neživotného poistenia

Ako sa prejavil odvod z neživotného poistenia?

Od 1. januára 2017 je v platnosti novela zákona o poisťovníctve. Tá stanovila poisťovniam nový odvod z neživotného poistenia vo výške 8 % pre zmluvy uzatvorené od roku 2017. Ako sa táto zmena prejavila na cene?

Odvod z neživotného poistenia bola téma číslo jeden koncom roka 2016. Prebiehalo množstvo kampaní proti tejto novele, veľa sa diskutovalo o tom, aký vplyv bude mať zavedenie nového odvodu na cenu neživotného poistenia, či sa to bude vzťahovať aj na staršie zmluvy, a ako zníženie zisku poisťovní ovplyvní poistné plnenia.

Do neživotného poistenia môžeme zaradiť napr. poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie podnikateľských rizík alebo cestovné poistenie. Začiatkom roka väčšina poisťovní prišla s novými sadzobníkmi, čo je bežná vec. V niektorých poisťovniach sa upravovali aj poistné podmienky. Na rozsahu poistného krytia sa zatiaľ nič nemenilo, ale pribudol odsek, že poisťovňa môže upraviť výšku poistného v prípade zmeny legislatívy (zavedenia, zmena odvodu alebo dane…)

Ako sa odvod z neživotného poistenia prejavil na cene?

Povinné zmluvné poistenie

Porovnávali sme niekoľko druhov poistení v rôznych poisťovniach koncom roka 2016 a na začiatku roka 2017. Pri povinnom zmluvnom sme porovnali cenu pre Volkswagen Passat. Treba dodať, že práve pri povinnom zmluvnom poistení tento odvod existuje už niekoľko rokov a nová legislatíva sa naň už nevzťahuje. Výsledok je, že cena sa nemenila v žiadnej z porovnávaných poisťovní, aj napriek tomu, že Uniqa prestala pri plnení uplatňovať amortizáciu.

odvod z neživotného poistenia

Havarijné poistenie

Pri havarijnom poistení sme tiež porovnávali cenu na nový Volkswagen Passat s cenou 30 000 EUR. Tu už sú výsledky zaujímavejšie. O 10 % zdraželo poistenie v ČSOB, čo približne odpovedá výške nového odvodu. Naopak Uniqa upravila sadzobník a pridala niekoľko zliav. V našom prípade cena klesla o 5 %.

odvod z neživotného poistenia

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti sme porovnávali cenu na poistenie bytu v hodnote 50 000 EUR a domácnosti vo výške 15 000 EUR. Ani tu sa cena veľmi nemenila, jedinou zmenou je zvýšenie opäť v ČSOB o necelých 5 %.

odvod z neživotného poistenia

Cestovné poistenie

V cestovnom poistení sme zisťovali cenu poistenia pre dve osoby na 7 dní. V cene sú zahrnuté liečebné náklady, úrazové poistenie, poistenie batožiny a zodpovednosti za škodu. Cenu zatiaľ zvýšila len Európska cestovná poisťovňa, tu však môžeme očakávať úpravu cien až pred začiatkom letnej sezóny.

odvod z neživotného poistenia

Všeobecne môžeme povedať, že neprišlo k takému prudkému zvyšovaniu cien poistného, ako sa pôvodne očakávalo. Poisťovne si uvedomujú, akí sú ich klienti citliví na cenu a zvyšovanie poistného im nestojí za odchod klientov ku konkurencii. Najviac sa zavedenie odvodu z neživotného poistenia dotkne potenciálnych klientov ČSOB poisťovne, ktorá sadzby poistného upravovala najvýraznejšie.

chcem sa poradiť

Kategória: Poistenie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*