podpalene auto

Podpálené auto? Havarijné poistenie nemusí stačiť

Nie každé havarijné poistenie kryje škody na podpálenom aute. Ktoré poisťovne kryjú úmyselné podpálenie a ktoré ho majú vo výluke?

Havarijné poistenie kryje škody na aute spôsobené v dôsledku havárie, živlov, požiaru, krádeže, vandalizmu, poškodenia zverou alebo pádu predmetov. Častou požiadavkou klientov pri havarijnom poistení auta je krytie škôd spôsobených úmyselným podpálením auta. Práve tu sa poisťovne delia na dve skupiny – tie ktoré majú podpálenie auta vo výluke a tie, ktoré takéto škody kryjú. Ktoré poisťovne podpálené auto preplatia a ktoré ho majú vo výluke?

Podpálené auto

Pri podpálení auta poisťovňu vždy zaujíma príčina. Pri skrate sa poisťovne zhodujú a automaticky poistné plnenie zamietajú. Iný prípad je, ak sa poistené auto zapáli od vedľa stojaceho auto, takéto škody sú kryté v každej poisťovni. No na úmyselne podpálené auto cudzou osobou nemusí vždy stačiť ani havarijné poistenie.

Niektoré poisťovne majú úmyselné podpálenie auta vo výluke, iné ho berú ako vandalizmus a je teda štandardne súčasťou poistnej ochrany. Poisťovňou, ktorá má podpálenie auta vo výluke je Allianz. Naopak, škodu na podpálenom aute klientovi preplatí ČSOB, Wüstenrot, Uniqa, Generali aj Axa.

Poznámka: Allianz kryje na zmluvách havarijného poistenia približne od februára 2019 v balíku Plus aj úmyselné podpálenie.

Najčastejšie výluky v havarijnom poistení

Úmyselné podpálenie nie je jedinou výlukou v havarijnom poistení. Medzi najčastejšie výluky patria škody spôsobené úmyselným konaním poistníka, vojnou, nesprávnou obsluhou alebo údržbou. Taktiež je v niektorých poisťovniach vylúčená škoda na vozidle, ktoré nemá absolvovanú technickú alebo emisnú kontrolu.

Vylúčené je v určitých poisťovniach aj poškodenie pneumatiky pokiaľ zároveň nebola poškodená aj iná časť motorového vozidla. Takáto škoda môže veľmi ľahko vzniknúť pri prejazde cez výtlk na ceste. Ak by sa v takejto situácii poškodila len pneumatika a disk by ostal nepoškodený, väčšina poisťovní by takúto poistnú udalosť zamietla.

Uzavretie zmluvy

Po uzavretí zmluvy je potrebné vykonanie obhliadky zástupcom poisťovne. Do okamihu vykonania obhliadky nárok na poistné plnenie nevzniká. Takisto je potrebné mať od vozidla oba kľúče a v aute namontované poisťovňou požadované zabezpečenie (alarm, imobilizér, Zeder…), inak auto nebude prijaté do poistenia.

Štandardne sa dajú poistiť autá staré maximálne 10 rokov, v niektorých poisťovniach je možné poistiť aj 15-ročné auto. Motorové vozidlá sa poisťujú na novú cenu. Z tohto dôvodu je cena poistenia pri starších autách vysoká a je na zváženie či sa auto oplatí poistiť. Na výšku poistného vplýva okrem výšky poistnej sumy aj značka a typ auta, doba bezškodového priebehu poistníka, vek poistníka, výška dohodnutej spoluúčasti alebo frekvencia platenia (ročne, polročne, štvrťročne).

Na cenu má samozrejme vplyv aj rozsah krytia. Niektoré poisťovne totiž ponúkajú viacero balíkov havarijného poistenia. Štandardom je úplné havarijné poistenie, ktoré obsahuje všetky riziká. V ďalších balíkoch môže byť poistená len havária alebo vandalizmus. Preto je  dôležité pred podpisom zmluvy skontrolovať okrem ceny aj rozsah poistených rizík.

chcem sa poradiť

Kategória: Poistenie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*