Poistenie

podpalene auto

Podpálené auto? Havarijné poistenie nemusí stačiť

Nie každé havarijné poistenie kryje škody na podpálenom aute. Ktoré poisťovne kryjú úmyselné podpálenie a ktoré ho majú vo výluke?

výluky v poistení

Výluky v poistení – kedy poisťovňa zníži plnenie?

Výluky v poistení patria k najdôležitejším faktorom, ktoré by sme mali zohľadňovať pri výbere poistenia. Kedy môže poisťovňa obmedziť výšku poistného plnenia?

povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie – čo ste o ňom nevedeli?

Povinné zmluvné poistenie patrí k najjednoduchším a najzákladnejším produktom s akými sa môžeme v poistení stretnúť. Aj napriek svojej jednoduchosti má toto poistenie niekoľko špecifík, o ktorých sa veľa nehovorí.

cestovné poistenie

Cestovné poistenie – koľko stojí ošetrenie v zahraničí?

Dovolenka v zahraničí sa v prípade úrazu alebo choroby môže poriadne predražiť. Pri ceste do zahraničia sa môžeme spoliehať na európsky zdravotný preukaz alebo si priplatiť za cestovné poistenie.

odvod z neživotného poistenia

Ako sa prejavil odvod z neživotného poistenia?

Od 1. januára 2017 je v platnosti novela zákona o poisťovníctve. Tá stanovila poisťovniam nový odvod z neživotného poistenia vo výške 8 % pre zmluvy uzatvorené od roku 2017. Ako sa táto zmena prejavila na cene?

škodová udalosť

Čo robiť pri dopravnej nehode?

Pri vzniku dopravnej nehody majú účastníci nehody niekoľko povinností. Ako si správne uplatniť nárok na náhradu škody od poisťovne?

podpoistenie

Podpoistenie – ako vzniká a aké riziká prináša?

Podpoistenie je jedným z najväčších rizík, s ktorým sa pri poistení majetku môžeme stretnúť. Čo to znamená a aké následky bude mať pri poistnej udalosti?

výluky v životnom poistení

Aké sú výluky v prípade smrti? (porovnanie)

Pri výbere životného poistenia medzi sebou väčšinou porovnávame ponuky rôznych poisťovní. Zaujímame sa o cenu, výšku krytia, zohľadňujeme predchádzajúce skúsenosti. Málokedy sa pozrieme, čo máme za danú cenu poistené, a čo už nie.