druhý pilier

Prečo sa oplatí mať druhý pilier?

Druhý pilier je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok. Prečo doň vstúpiť a aké výhody z toho plynú?

Druhý pilier alebo starobné dôchodkové sporenie je forma sporenia na dôchodok. Na Slovensku funguje od roku 2005. V súčasnosti ide na dôchodok z hrubej mzdy 18 % vo forme odvodov. Tým, ktorí sa rozhodli ostať iba v prvom pilieri, všetky peniaze putujú do Sociálnej poisťovne.

Sporiteľom v druhom pilieri sa odvody rozdelia na 13 % z hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne a 5 % do druhého piliera. Tento pomer sa bude každý rok meniť o 0,25 % v prospech druhého piliera až sa odvody do druhého piliera do roku 2024 zvýšia na 6 %, do Sociálnej poisťovne pôjde iba 12 % z hrubej mzdy.

druhý pilier

Čo sa deje s peniazmi v druhom pilieri?

Peniaze putujú do dôchodkovej správcovskej spoločnosti na osobný účet sporiteľa. Peniaze sú následne investované do podielových fondov, ktoré si sporiteľ v zmluve určil. Tu ostávajú investované až do dôchodku, skôr sa k nim sporiteľ nedostane.

Sporiteľ si sem môže vkladať aj dobrovoľné príspevky, ale táto možnosť nie je veľmi málo využívaná. Sumu príspevkov si už nemožno odpočítať z daní a viazať si peniaze až do dôchodku bez možnosti výberu tiež nie je ideálne.

Prečo mať druhý pilier?

Najsilnejším argumentom pre vstup do druhého piliera je potenciál zvýšiť svoj dôchodok. Sporiteľ tak bude čerpať štátny dôchodok zo Sociálnej poisťovne aj dôchodok z druhého piliera.

V prospech vstupu hovorí aj nepriaznivý demografický vývoj, s ktorým si Sociálna poisťovňa v budúcnosti len ťažko poradí. Z toho dôvodu sa predpokladá neskorší odchod do dôchodku a väčšia solidárnosť v prvom pilieri.

Výške dôchodku určite nepomôže ani dôchodkový strop, ktorý bol pred niekoľkými mesiacmi zavedený do praxe. Zatiaľ čo dôchodok zo Sociálnej poisťovne je solidárny, ten z druhého piliera je zásluhový. To znamená, že od toho, koľko si v ňom počas ekonomicky aktívneho života našetríte sa bude odvíjať výška vášho dôchodku.

V krajinách ako Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko alebo Veľká Británia, kde dlhodobo funguje obdoba druhého piliera, sú z neho vyplácané vyššie dôchodky ako od štátu. Ďalšou výhodou je dedičnosť počas celej doby sporenia. Do určitej miery sú nasporené prostriedky dedičné aj po odchode do dôchodku. Pri poberaní doživotného dôchodku, pozostalí dedia prvých 84 mesačných dávok.

Ak napr. poberateľ dôchodku zomrie po troch rokoch čerpania doživotného dôchodku z druhého piliera, rodina dedí dôchodok za ďalšie štyri nevyčerpané roky. Sporenie v druhom pilieri je z hľadiska poplatkov jednou z najlacnejších foriem sporenia, taktiež je daňovo oslobodené.

Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Vstúpiť doň môže každý do veku 35 rokov. Jedinou podmienkou je, aby za neho boli aspoň raz zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne. To znamená, že sem môžu vstúpiť nielen zamestnanci na trvalý pracovný pomer, ale aj dohodári, brigádujúci študenti, živnostníci, ženy na materskej a pod. Naopak, vstúpiť sem nemôžu štátni zamestnanci, ako napr. policajti, hasiči, vojaci atď., teda tí, ktorí neplatia odvody do Sociálnej poisťovne.

Ako vstúpiť do druhého piliera?

Vstup do druhého piliera je dobrovoľný. Pre vstup je potrebné podpísať zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s jednou zo šiestich dôchodkových správcovských spoločností. Správcovská spoločnosť následne sporiteľovi vytvorí osobných dôchodkový účet, na ktorom bude investovať jeho peniaze podľa toho, ako si sporiteľ v zmluve určil.

Sporiteľ je informovaný o stave svojej investície prostredníctvom výpisov z účtu alebo po prihlásení do svojho účtu cez stránku správcovskej spoločnosti. Každá správcovská spoločnosť musí spravovať aspoň dva fondy – dlhopisový garantovaný a akciový negarantovaný fond.

Niektoré DSS-ky ponúkajú aj indexové alebo zmiešané fondy. Sporiteľ môže investovať maximálne v dvoch fondoch súčasne. Práve výber fondov je kľúčový pre výšku vášho budúceho dôchodku. Nesprávnym výberom fondu sa na dôchodku môžete ukrátiť aj o viac ako 100 EUR mesačne.

Úspory v druhom pilieri

V druhom pilieri je dnes približne 9 mld. EUR a sporí v ňom viac ako 1,4 milióna ľudí. Na grafe vidíme, aké je v súčasnosti rozdelenie úspor v jednotlivých dôchodkových fondoch. Viac ako 70% našich úspor je v dlhopisových garantovaných fondoch, ktoré sú z dlhodobého hľadiska úplne nevhodné.

Iba približne 25 % je v akciových a indexových fondoch, teda tam, kde by mali byť. Rozloženie úspor ani zďaleka nie je ideálne, napriek tomu je však za posledné roky vidno posun k lepšiemu.


Prečo stále väčšina ľudí investuje prostredníctvom garantovaných fondov? Je to spôsobené tým, že v roku 2013 mali dôchodkové správcovské spoločnosti povinnosť poslať sporiteľom list, v ktorom boli informovaní o tom, že akciové fondy už viac nie sú ničím garantované (akciové fondy z princípu nikdy nemôžu byť garantované).

Kto na tento list neodpovedal, jeho úspory automaticky prešli do garantovaného fondu. Podľa grafu vyššie môžeme ľahko odhadnúť, koľko ľudí poslalo na list odpoveď.

Na Slovensku pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností

  • AEGON, d.s.s., a.s.
  • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s
chcem sa poradiť

Kategória: Dôchodky

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*