druhý pilier

Prečo sa oplatí mať druhý pilier?

Druhý pilier alebo starobné dôchodkové sporenie bol na Slovensku zavedený na začiatku roka 2005. Za takmer 12 rokov prešlo sporenie v druhom pilieri mnohými zmenami.

V súčasnosti putuje vo forme odvodov 14% z hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne a 4% do druhého piliera. Od roku 2017 sa bude tento pomer meniť. Do DSS pôjde 4,25% a každý rok sa bude tento odvod zvyšovať o 0,25% až na konečných 6% v roku 2024. Toto zvýšenie pôjde na úkor odvodov do Sociálnej poisťovne.

Otvorenie druhého piliera

Druhý pilier bol počas svojej histórie otvorený štyrikrát, v rokoch 2008, 2009, 2012 a 2015. Počas posledného otvorenia z neho vystúpilo 158 tisíc sporiteľov a ich vklady v hodnote 541 miliónov EUR putovali na krytie deficitu Sociálnej poisťovne. Dobrovoľne sa tak vzdali svojich vlastných úspor.

V grafe vidíme, aké je v súčasnosti rozdelenie úspor v jednotlivých dôchodkových fondoch. Viac ako 80% je v garantovaných fondoch, ktoré sú z dlhodobého hľadiska úplne nevhodné. Iba 15% je v akciových a indexových fondoch, teda tam, kde by mali byť.


Je to spôsobené tým, že v roku 2013 mali DSS-ky povinnosť poslať sporiteľom list, v ktorom boli informovaní o tom, že akciové fondy už viac nie sú ničím garantované. Kto naň neodpovedal, automaticky jeho úspory prešli do garantovaného fondu. Podľa očakávania väčšina ľudí odpoveď neposlala.

Kto môže vstúpiť do druhého piliera?

Vstúpiť doň môže každý do veku 35 rokov. Jedinou podmienkou je, aby za neho boli aspoň raz zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne. To znamená, že sem môžu vstúpiť aj dohodári, brigádujúci študenti, SZČO, ženy na materskej a pod. Naopak vstúpiť nemôžu štátni zamestnanci, ako napr. policajti, hasiči, vojaci atď., teda tí, ktorí neplatia odvody do Sociálnej poisťovne.

Prečo mať druhý pilier?

Najsilnejším argumentom pre vstup do druhého piliera je nepriaznivý demografický vývoj, s ktorým si Sociálna poisťovňa v budúcnosti len ťažko poradí. Z toho dôvodu sa predpokladá neskorší odchod do dôchodku a väčšia solidárnosť v prvom pilieri. V krajinách ako Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, kde dlhodobo funguje obdoba druhého piliera, sú z neho vyplácané vyššie dôchodky ako od štátu. Ďalšou výhodou je dedičnosť počas celej doby sporenia. Sporenie v druhom pilieri je z hľadiska poplatkov jednou z najlacnejších foriem sporenia.

Deficit Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa je už niekoľko rokov stratová. Práve o tento argument sa opierajú odporcovia druhého piliera. Sociálna poisťovňa uskutočňuje transfery do jednotlivých správcovských spoločností a v prípade deficitu dostáva dotácie zo štátneho rozpočtu. Nasledujúca tabuľka ukazuje, že rok 2005 bol posledným rokom, kedy Sociálna poisťovňa dokázala pokryť všetky svoje výdavky. Od roku 2006 dostáva pravidelne dotácie od štátu. Rok 2010 je dôkazom, že za stratu Sociálnej poisťovne druhý pilier nemôže, keďže transfery do DSS boli výrazne nižšie ako dotácie zo štátneho rozpočtu. Deficit Sociálnej poisťovne sa zvyšuje z roka na rok aj napriek viacerým otvoreniam druhého piliera a zníženiu odvodov z pôvodných 9% na 4% v septembri 2012.

deficit sociálnej poisťovne

Na Slovensku pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností

  • AEGON, d.s.s., a.s.
  • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Kategória: Dôchodky