riziko dlhopisov

Riziko „bezpečných“ dlhopisov

V USA sa postupne začínajú dvíhať úrokové sadzby, inflácia pomaly rastie aj v Európe. Aký to bude mať vplyv na dlhopisy?

Vyzerá to tak, že časy, keď boli úrokové sadzby dlhé roky na nule, pomaly odchádzajú. Nezamestnanosť je na svojich dlhoročných minimách a inflácia začína stúpať, preto je logické, že úrokové sadzby začnú rásť. Sadzby v USA sa v posledných rokoch zvyšovali už niekoľkokrát. V Európe prebieha oživenie pomalšie, preto sa ECB so zvyšovaním sadzieb zatiaľ neponáhľa. Práve za zvýšením sadzieb sa skrýva základné riziko dlhopisov.

Riziko dlhopisov

Pri dlhopisoch rozlišujeme dva druhy rizík – kreditné a úrokové. Kreditné riziko predstavuje riziko nesplnenia záväzku dlžníka voči veriteľovi. Ako ukazovateľ kreditného rizika dlžníka nám slúži rating. Čím lepší rating, tým menšie riziko, že nám dlžník peniaze nesplatí a nižší úrok. Podobný prístup môžeme nájsť aj pri schvaľovaní hypotéky.

Úrokové riziko dlhopisov spočíva v zmene úrokových sadzieb na trhu. S rastom sadzieb investori očakávajú vyššie výnosy, teda úroky novo vydaných dlhopisov budú vyššie. Od úrokových sadzieb sa odvíja trhová cena dlhopisu – cena za akú ho môžeme na trhu predať alebo kúpiť.

Čím nižšie sú sadzby na trhu, tým vyššiu cenu majú dlhopisy. V posledných rokoch sme si zvykli, že sadzby postupne klesali, výnimkou nie sú ani štátne dlhopisy so záporným úrokom, ktoré vydala aj Slovenská republika v roku 2015. To malo za následok, že sa ceny dlhopisov dostali na maximum a naopak, ich výnos klesol veľmi blízko nule alebo do mínusu. Investori doteraz ťažili z poklesu úrokových sadzieb, čo nás však čaká ďalej?

riziko dlhopisov

Čo spôsobí rast sadzieb s cenou dlhopisov?

Pokles sadzieb spôsobil rast cien. Je preto logické, že cena pri raste sadzieb pôjde opačným smerom. Teda pri raste sadzieb cena dlhopisov klesá, pretože investori požadujú vyšší výnos. Pokles ceny najviac postihne dlhopisy s dlhšou durácou.

Durácia vyjadruje citlivosť dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb, závisí hlavne od doby splatnosti daného dlhopisu. Čím dlhšia je splatnosť dlhopisu, tým dlhšia je jeho durácia. Dlhopisy s kratšou duráciou sa tiež nevyhnú poklesu ceny, ale v oveľa menšej miere. Čím dlhšia je durácia dlhopisu, tým väčší vplyv majú úrokové sadzby na jeho cenu.

Dlhopisové fondy

Problém v súčasnosti predstavujú aj mnohé dlhopisové fondy, ktorých výnos do splatnosti je veľmi často nižší ako náklady na ich správu. Takúto stratu samozrejme znáša investor. V tomto prípade je vhodné vložiť peniaze radšej na sporiaci účet s garantovaným úrokom 0,3 % ročne, termínovaný vklad, prípadne aj stavebné sporenie.

Dlhopisové fondy napriek tomu môžu dosiahnuť kladné zhodnotenie, ale úrokové sadzby by museli klesnúť, čo v súčasnej situácii nie je veľmi pravdepodobné. Z tohto pohľadu sa do dlhopisových fondov veľmi neoplatí investovať, najmä pokiaľ hovoríme o štátnych dlhopisoch krajín EÚ.

Výnimkou sú tie fondy, ktoré majú v portfóliu nakúpené dlhopisy s krátkou splatnosťou a zvyšovanie sadzieb ich nepostihne tak dramaticky. Konzervatívne dlhopisové fondy za posledných 5 rokov dosahovali výnos 4 % až 5 % ročne. Najmä teraz však platí, že by sme sa nemali zaujímať o minulé výnosy, pretože tie sa v najbližších rokoch s veľkou pravdepodobnosťou nebudú opakovať a potenciálny investor môže byť veľmi sklamaný z výsledku.

Aký pokles môžeme očakávať?

Ako príklad si uvedieme dlhopisový fond, ktorý má v portfóliu európske štátne dlhopisy s duráciou 6 rokov. Ak Európska centrálna banka zvýši úrokové sadzby o 1 %, hodnota podielových listov tohto fondu poklesne približne o 6 %. Pri poklese sadzieb by nastala opačná situácia, to je však dnes veľmi málo pravdepodobné. Tento pokles neznamená, že by dlžník prestal splácať svoj dlh. Znamená to, že investori požadujú vyšší výnos a trhová hodnota dlhopisov vo fonde z tohto dôvodu klesla.

Štátne dlhopisy rozvinutých krajín sú považované za veľmi bezpečnú investíciu, pretože je takmer isté, že štát si svoje záväzky bude plniť. V minulosti ponúkali slušný úrok pri takmer žiadnom riziku. V súčasnosti je však ich úrok nulový a riziko vyplývajúce z rastu sadzieb vysoké. Daniel Gladiš, portfólio manažér podielového fondu, to vo svojej knihe zhrnul veľmi jednoducho: „Namiesto bezrizikového výnosu sme svedkami bezvýnosového rizika.“

chcem sa poradiť

Kategória: Investovanie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*