škodová udalosť

Čo robiť pri dopravnej nehode?

Pri vzniku dopravnej nehody majú účastníci nehody niekoľko povinností. Ako si správne uplatniť nárok na náhradu škody od poisťovne?

Povinné zmluvné poistenie slúži na náhradu škody poškodenému, neprepláca škodu vinníkovi nehody. Zo zákona toto poistenie kryje škody na majetku do výšky jedného milióna eur a škody na zdraví do výšky päť miliónov eur. V niektorých poisťovniach je možnosť priplatiť si dvojnásobné limity krytia. Pri autonehode môžu nastať dve situácie – dopravná nehoda alebo škodová udalosť. Základom je určiť, o ktorú z nich ide.

Škodová udalosť

Lepším prípadom je škodová udalosť. Pri škodovej udalosti nie sme povinní volať políciu. Nastáva v týchto prípadoch:

  • nebola usmrtená ani zranená osoba
  • nebola poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
  • neunikli nebezpečné látky
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla škoda neprevyšujúca 3 990 EUR

Dopravná nehoda

Druhou situáciou, ktorá môže nastať je dopravná nehoda. K dopravnej nehode musí byť vždy privolaná polícia. Nastáva v týchto prípadoch:

  • nie je splnená niektorá z povinností pre vznik škodovej udalosti
  • je vodič jedného zo zúčastnených vozidiel pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia
  • účastníci škodovej udalosti sa nedohodli na jej zavinení

Ako nahlásiť škodu?

Ak boli splnené podmienky pre vznik škodovej udalosti, účastníci spolu vyplnia správu o nehode. Toto tlačivo nie je súčasťou povinnej výbavy, ale v prípade havárie jeho absencia môže byť problémom. Správu o nehode môžeme stiahnuť na stránkach ministerstva vnútra. Do tohto tlačiva účastníci vyplnia svoje základné údaje, údaje o poisťovni, popíšu a zakreslia vznik škodovej udalosti, a popíšu rozsah škody. Na záver je dôležitý podpis oboch účastníkov. Každý z účastníkov dostane jednu podpísanú kópiu tohto tlačiva.

Vznik poistnej udalosti sú účastníci povinní nahlásiť do 15 dní, pri nehode v zahraničí je táto lehota 30 dní. Škodu nahlasuje vinník aj poškodený poisťovni vinníka, keďže táto poisťovňa bude poistné plnenie vyplácať. Následne si poškodený dohodne s technikom poisťovne termín obhliadky auta, zdokumentujú škodu a spíšu záznam.

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona uzavreté každé motorové alebo prípojné vozidlo. Aj napriek povinnosti mať uzavreté PZP, približne 150-tisíc áut na našich cestách jazdí bez neho. Ak je vinníkom nehody vodič, ktorého auto nemá PZP, je potrebné volať políciu. Škoda bude poškodenému vyplatená z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Následne bude od vinníka vymáhaná, takisto musí vinník rátať aj s pokutou od polície.

Amortizácia

Nepríjemnosťou pri vyplácaní poistného plnenia môže byť, že poisťovňa vyplatí sumu zníženú o amortizáciu. Amortizácia je postupné znižovanie hodnoty vozidla. Uplatňuje sa najmä pri starších autách pri výmene starej súčiastky za novú.

To by mohlo spôsobiť zvýšenie hodnoty vozidla. Poškodený tak musí v servise doplácať z vlastného. Medzi poisťovne, ktoré neznižujú výšku plnenia na základe amortizácie patrí napr. Allianz, Kooperativa, Uniqa a Komunálna poisťovňa. Bohužiaľ nevieme ovplyvniť, v ktorej poisťovni je vinník poistený.

Zo všetkého najdôležitejšia pri riešení poistnej udalosti je komunikácia s poisťovňou. V prípade, ak nevieme čo robiť bezprostredne po nehode, je najlepšie zavolať na číslo asistenčnej služby poisťovne, kde nám presne povedia, ako máme postupovať.

chcem sa poradiť

Kategória: Poistenie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*