stavebne sporenie

Stavebné sporenie – je naozaj také nevýhodné?

Úroky aj štátna prémia na stavebnom sporení dlhodobo klesajú. Sú v súčasnosti podielové fondy lepšou alternatívou?

V poslednom čase sa často hovorí o tom, aké je stavebné sporenie nevýhodné. Každý rok je potrebné vložiť vyššiu sumu, štátna prémia už nie je taká, ako kedysi, úroky sú nízke a poplatky sa zvyšujú. Naopak, čoraz viac sa hovorí o investíciách do podielových fondov ako o náhrade stavebného sporenia.

V súvislosti s podielovými fondmi sa väčšinou spomína vyšší výnos a lepšia dostupnosť peňazí. Na všetkých argumentoch je časť pravdy. Problém spočíva v tom, že veci nie sú len čierne alebo biele. Preto je potrebné pozrieť sa na tieto dva úplne odlišné produkty z viacerých pohľadov a hlavne si ich výnos porovnať na konkrétnom príklade.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je garantovaný produkt určený predovšetkým ako strednodobé sporenie. Ideálna doba sporenia je 6 rokov. Počas tejto doby sú finančné prostriedky viazané a ich výber je možný len za poplatok. Takisto je potrebné počas prvých šiestich rokov dokladovať použitie peňazí na stavebné účely. Peniaze na stavebnom sporení sú garantované Fondom ochrany vkladov do výšky 100 000 EUR. Tento produkt je vo svojej podstate bezrizikový. Vložené prostriedky sú úročené vopred dohodnutou úrokovou sadzbou.

Na konci roka sa sporiteľovi pripíše štátna prémia. Pre tento rok je vo výške 5 % zo sumy ročného vkladu, maximálne však vo výške 66,39 EUR. Pre získanie plnej štátnej prémie je potrebné v roku 2017 vložiť 1 327,80 EUR. Úroková sadzba stavebných sporení sa v súčasnosti pohybuje od 1 % po 1,75 % v závislosti od konkrétneho nastavenia produktu a stavebnej sporiteľne. Na Slovensku máme 3 stavebné sporiteľne – Prvú stavebnú sporiteľňu, Wüstenrot stavebnú sporiteľňu a ČSOB stavebnú sporiteľňu.

Podielové fondy

Ako alternatívu k stavebnému sporeniu môžeme využiť podielové fondy. Pri investícii na 6 rokov budeme zvažovať najmä dlhopisové a zmiešané podielové fondy. Práve pri nich sa dáva do popredia vyšší výnos ako pri stavebnom sporení. Tu však treba zdôrazniť, že hovoríme o potenciálnom výnose, ktorý nie je dopredu istý a známy, môžeme ho len predpokladať. Výhodou fondov môžu byť aj nižšie poplatky, to však bude závisieť od konkrétnej situácie.

O jednej veci sa však veľa nehovorí, a tou je riziko pri investovaní. Všade môžeme vidieť, ako aj relatívne konzervatívne dlhopisové fondy za posledné roky zarábali 5 % ročne. Neznalý človek by si tento údaj mohol vyhodnotiť dosť skreslene. Dlhopisy v posledných rokoch ťažili z poklesu úrokových sadzieb, čím rástla ich cena. Momentálne je situácia taká, že úrokové sadzby sú na nule a výnosy do splatnosti mnohých dlhopisových fondov sú nižšie ako náklady na ich správu.

Z toho vyplýva, že dlhopisy sú drahé a momentálne sa nejavia ako najbezpečnejšia investícia. Navyše v prípade rastu úrokových sadzieb bude ich cena klesať. Z týchto dôvodov môžeme len veľmi ťažko očakávať zhodnotenie, aké dosiahli v priebehu posledných rokov. Aktuálnej situácii a riziko pri dlhopisoch som sa venoval v samostatnom článku.

Porovnanie

Najlepšie nám rozdiel ukáže priame porovnanie. Klient bude pravidelne vkladať 100 EUR mesačne po dobu 6 rokov do stavebného sporenia a do dlhopisového podielového fondu. Do porovnania vyberieme momentálne najvýhodnejšie stavebné sporenie v pomere cena a úroková sadzba od ČSOB s úrokom na prvých 6 rokov 1,3 % p. a. Poplatok za zriadenie je 40 EUR, poplatok za vedenie účtu je 16 EUR ročne.

Ako zástupcu podielových fondov si zvolíme dlhopisové portfólio v EIC. Vstupný poplatok budú 2 % z celkovej investovanej sumy. V našom prípade to budú 2 % z 7 200 EUR (100*12*6), t. j. 144 EUR. Splácať sa bude priebežne 24 mesiacov. Poplatok za vykonanie transakcie je 0,2 % z investovanej sumy, teda 0,20 EUR mesačne, prvé dva roky 0,19 EUR.

stavebne sporenie eic

Ak budeme počítať so zhodnotením podielových fondov 4 %, tak suma na konci po zdanení a zaplatení odvodov do zdravotnej poisťovne bude 7 689,63 EUR. Na stavebnom sporení bude po zdanení o necelých 32 EUR menej. Pri stavebnom sporení je uplatňovaná zrážková daň z úrokov každý rok. Pri podielových fondoch sa daň a odvod do zdravotnej poisťovne platí až pri výbere nasporenej sumy.

Rozdiel v nasporených sumách je minimálny. Z pohľadu rizika a garancie výnosu jednoznačne lepšie z porovnania vychádza stavebné sporenie, ktoré má počas 6-ročnej doby garantovaný úrok, aj keď výška štátnej prémie je otázna. Pri podielových fondoch istotu nemáme a vzhľadom na súčasnú situáciu pri dlhopisoch, naďalej odporúčam využívať radšej stavebné sporenie pri 6-ročnom investičnom horizonte.

chcem sa poradiť

Kategória: Investovanie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*