výluky v poistení

Výluky v poistení – kedy poisťovňa zníži plnenie?

Výluky v poistení patria k najdôležitejším faktorom, ktoré by sme mali zohľadňovať pri výbere poistenia. Kedy môže poisťovňa obmedziť výšku poistného plnenia?

V predchádzajúcom článku sme si rozobrali výluky v poistení, pri ktorých poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie v prípade smrti úplne. Dnes sa zameriame na situácie, kedy poisťovňa síce poistné plnenie vyplatí, ale nie v plnej výške.

MetLife (produkt Easy)

 • nesprávne uvedené údaje o dátume narodenia a zdravotnom stave

Generali (produkt DolceVita)

 • nesprávne uvedené údaje o dátume narodenia, zdravotnom stave, povolaní a športovej činnosti
 • ak poistený porušil povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok

Allianz (produkt Šťastný Život)

 • ak bola poistná udalosť spôsobená následkom požitia alkoholu alebo omamnej látky poisteným (maximálne zníženie poistného plnenia o 50 %)
 • nesprávne uvedené údaje o dátume narodenia a zdravotnom stave
 • ak poistený porušil povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok

NN (produkt Protect)

 • ak poistený spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť inej osoby
 • ak poistený hrubo porušil záujem spoločnosti a súd ho uznal vinným
 • ak bola poistná udalosť spôsobená následkom požitia alkoholu alebo omamnej látky poisteným (maximálne zníženie poistného plnenia o 50 %)
 • ak poistený porušil povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok
 • ak uzavretie poistnej zmluvy poisteným má vplyv na vznik poistnej udalosti
 • nesprávne uvedené údaje o dátume narodenia a zdravotnom stave

Uniqa (produkt FlexiDividenda)

 • ak poistený spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť inej osoby
 • ak poistná udalosť nastane vplyvom protiprávneho konania poisteného
 • ak bola poistná udalosť spôsobená následkom požitia alkoholu alebo omamnej látky poisteným

ČSOB (produkt Life Plus)

 • ak poistná udalosť nastane vplyvom protiprávneho konania poisteného
 • ak poistený spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť inej osoby
 • ak bola poistná udalosť spôsobená následkom požitia alkoholu alebo omamnej látky poisteným
 • nesprávne uvedené údaje o dátume narodenia a zdravotnom stave
 • ak poistený porušil povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok
 • ak poistený odvolá súhlas s preskúmaním zdravotného stavu

Wüstenrot (Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok)

 • nesprávne uvedené údaje o dátume narodenia a zdravotnom stave
 • ak bola poistná udalosť spôsobená následkom požitia alkoholu alebo omamnej látky poisteným

V poistných podmienkach sú síce výluky v poistení vypísané, málokedy je však uvedené o koľko percent sa poistné plnenie bude krátiť. Rovnako, ako v predchádzajúcom porovnaní, aj teraz je MetLife poisťovňou s najmenším počtom výluk. Wüstenrot aj Generali v tomto porovnaní tiež obstáli dobre. Na opačnom konci rebríčka skončili NN a ČSOB. ČSOB poisťovňa navyše vyšla najhoršie aj z prvého porovnania a v množstve výluk nedokáže konkurovať ostatným poisťovniam.

chcem sa poradiť

Kategória: Poistenie

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*